Trả Sau

 • V200

 • 200.000đ
 • 60GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: 200 phút
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • V250

 • 250.000đ
 • 90GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Gọi < 30 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: 300 phút
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • V300

 • 300.000đ
 • 120GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Gọi < 60 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: 400 phút
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
G