Gói Tháng

 • V120Z

 • 900000
 • 120GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Gọi < 20 phút/cuộc gọi nội mạng Viettel
 • Ngoại mạng: Miễn phí 50p gọi ngoại mạng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • ST150K

 • 150.000
 • 90GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Không áp dụng
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • ST90K

 • 90.000đ
 • 30GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Không áp dụng
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • ST70K

 • 70.000đ
 • 15GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Không áp dụng
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • ST120K

 • 120.000đ
 • 60GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Không áp dụng
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • MP30

 • 30.000đ
 • Không áp dụng
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Miễn phí 300 phút
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • MP50

 • 50.000đ
 • Không áp dụng
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • V120

 • 120.000 đ
 • 120GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Gọi < 20 phút
 • Ngoại mạng: 50 phút
 • Vượt cước: Tốc độ bình thường
Chi tiết
 • ST150

 • 150.000 đ
 • 28GB
 • 28 Ngày
 • Nội mạng: Gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Tốc độ bình thường
Chi tiết
 • ST200

 • 200.000 đ
 • 60GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Gọi < 20 phút
 • Ngoại mạng: 100 phút
 • Vượt cước: Tốc độ bình thường
Chi tiết
G