GÓI ROAMING

 • ASEAN15

 • 250.000
 • 3GB
 • 15 Ngày
Chi tiết
 • ASEAN10

 • 175.000
 • 2GB
 • 10 Ngày
Chi tiết
 • CR500

 • 500.000
 • 1GB
 • 10 Ngày
Chi tiết
 • CR999

 • 999.000
 • 3GB
 • 10 Ngày
Chi tiết
G