Gói Hot

 • V120Z

 • 900000
 • 120GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Gọi < 20 phút/cuộc gọi nội mạng Viettel
 • Ngoại mạng: Miễn phí 50p gọi ngoại mạng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • D70

 • 70.000
 • 7GB
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • D120

 • 120.000
 • 12GB
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • D200

 • 200.000
 • 20GB
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • D500

 • 500.000
 • 48GB
 • 360 Ngày
Chi tiết
 • D900

 • 900.000
 • 84GB
 • 360 Ngày
Chi tiết
 • MI5D

 • 5.000 đ
 • 500MB
 • 1 ngày
Chi tiết
 • ST15K

 • 15.000 đ
 • 3GB
 • 3 ngày
Chi tiết
 • ST30K

 • 30.000 đ
 • 7GB
 • 7 ngày
Chi tiết
 • MI10D

 • 10.000 đ
 • 2GB
 • 1 ngày
Chi tiết
G