Gói Data

 • MI5D

 • 5.000 đ
 • 500MB
 • 1 ngày
Chi tiết
 • ST15K

 • 15.000 đ
 • 3GB
 • 3 ngày
Chi tiết
 • ST30K

 • 30.000 đ
 • 7GB
 • 7 ngày
Chi tiết
 • MI10D

 • 10.000 đ
 • 2GB
 • 1 ngày
Chi tiết
G