GÓI DATA ONLY (DCOM)

 • D70

 • 70.000
 • 7GB
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • D120

 • 120.000
 • 12GB
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • D200

 • 200.000
 • 20GB
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • D500

 • 500.000
 • 48GB
 • 360 Ngày
Chi tiết
 • D900

 • 900.000
 • 84GB
 • 360 Ngày
Chi tiết
G