Gói Data

 • ST150K

 • 150.000
 • 90GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Không áp dụng
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • ST90K

 • 90.000đ
 • 30GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Không áp dụng
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • ST70K

 • 70.000đ
 • 15GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Không áp dụng
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • ST120K

 • 120.000đ
 • 60GB
 • 30 Ngày
 • Nội mạng: Không áp dụng
 • Ngoại mạng: Không áp dụng
 • Vượt cước: Không áp dụng
Chi tiết
 • D70

 • 70.000
 • 7GB
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • D120

 • 120.000
 • 12GB
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • D200

 • 200.000
 • 20GB
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • D500

 • 500.000
 • 48GB
 • 360 Ngày
Chi tiết
 • D900

 • 900.000
 • 84GB
 • 360 Ngày
Chi tiết
 • ECOD50

 • 50.000 đ
 • 3GB
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MIMAX125

 • 125.000 đ
 • 8GB
 • 30 ngày
Chi tiết
G